دستگاه کنتور هوشمند گاز

ندارد

دستگاه کنتور هوشمند گاز

ندارد

در سال های اخیر کشورها مقررات جدیدی در خصوص مدیریت مفید انرژی گاز را مد نظر قرار داده اند که یکی از آنها زیر ساخت اندازه گیری هوشمند مصرف واقعی گاز را امکان پذیر می سازد.

در دنیایی نوین استراتژی جهانی این است که کنتورهای هوشمند جایگزین کنتورهای معمولی شود فناوری کنتور گاز هوشمند این امکان را به ما می دهند که در هر زمان مقدار گاز مصرفی را به صورت بی سیم (RE)به وسیله ی دستگاه جمع کننده ی دستی(HAND HELD) و یا ثابت دریافت و جهت مانیتورینگ و مدیریت مصرف در مرکز کنترل شبکه (NCC) برای صدور قبض اشکال یا تحلیل پردازش شود. تکنولوژی کنتور گاز هوشمند از سه قسمت اصلی شامل: کنتور هوشمند گاز، جمع کننده ی اطلاعات و شبکه ی کنترل مرکزی است که تمام این قسمت ها در ایران طراحی ساخته و آزمایش شده و با نمونه خارجی قابل رقابت است .کنتور هوشمند گاز موجب صرفه جویی چشم گیر در مصرف بی رویه گاز مانع سوءاستفاده های احتمالی مشترکان می شود. زیرا طبق اعلام رسمی، حجم گاز کم شده در شبکه گازی کشور بالغ بر10میلیارد متر مکعب اعلام شده است که در این بین دستکاری کنتور توسط مشترکان سودجو، درصد قابل توجهی را تشکیل میدهد. تکنولوژی فعلی کنتورهای گاز کشور به حدود چهل سال پیش بازمی گردد که به راحتی می تواند مورد سوء استفاده مشترکان خانگی و صنعتی قرار بگیرد. در حال حاضر کارمند مراجعه کننده به منازل مشترکان روزانه قادر به قرائت حداکثر250 کنتور است در حالی که در سامانه کنتور گاز هوشمند با حرکت مراجعه کنند در مسیر هر خیابان تمام کنتور ها به طور اتوماتیک از راه دور قرائت میشود و به این ترتیب تا چهار هزار کنتور بدون خطا قابل قرائت است.از دیگر ویژگی های این کنتور حذف مشکلات امنیتی در مراجعه حضوری و حذف خطاهای انسانی هنگام قرائت کنتور امکان ثبت خطاهای کنتور از جمله دستکاری کنتور نشت گاز کاهش توان باطری و جریان معکوس گاز است. کنتور هوشمند گاز مطابق استاندارد شرکت ملی گاز ایران طراحی شده است که در آن ایندکس مکانیکی سنتی حذف و با انکدر نوری گوی کد جایگزین شده است که موجب ارتقای دقت اندازه گیری و امنیت اطلاعات می شود وبا حذف شمارنده ی مکانیکی، خطای مکانیکی را از بین می برد و قابلیت دستکاری نیز به حداقل می رسد.

پوشش حفاظتی مجموعه ی هوشمند مطابق استاندارد(IP65) است که بالاترین محافظت را در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت تامین می کند.

ساخت نمونه های اولیه با تکنولوژی نمونه سازی سریع(RP-) انجام گرفته که نه تنها منجر به سرعت در انجام پروژه شده بلکه اجرای طراحی های پیچیده را نیز امکان پذیر ساخته است. ارتباط رادیویی(RF) بین کنتور هوشمند گاز و جمع کننده اطلاعات با رعایت پروتکل های استاندارد جهانی با ارتباط بی سیمMBUS در فرکانس169یا866 و یا مگاهرتز انجام می پذیرد و به کارگیری فناوری در کنتور هوشمند به مانع از هرگونه جا به جایی و دستکاری کنتور شده و در صورت انجام آن از سوی مشترکان سیگنال خطا در کنتور ثبت و در اختیار مسئولان مرکز قرار می گیرد.

در کنتور گاز فعلی نوسانات دمای〖-30〗^C، 〖-60〗^C، 0^Cدر هر سه درجه موجب یک درصد خطا در اندازه گیری گاز مصرفی می شود که در تابستان به ضرر مشترکان و در زمستان به نفع آنها محاسبه می شود در حالیکه در کنتور گاز هوشمند با بکارگیری شور دما حجم گاز مصرفی محاسبه و در شرایط ایده آل مطابق استانداردEN12405-1 تصحیح می شود.

;