کنتورهای دیافراگمی

ندارد

کنتورهای دیافراگمی

ندارد

کنتورهای گاز جهت اندازه گیری حجم گاز مصرفی در منازل مسکونی کارخانجات و ... به کار می رود.

این کنتورها بر اساس عملکرد خود به انواع مختلفی تقسیم می شوند که معمولی ترین آنها کنتورهای دیافراگمی توربینی،  چرخشی و کنتورهایی با عملکرد جا به جایی با عناصر اندازه گیری دورانی مانند پیستونی دوار و پرده ای دوار می باشد. متداول ترین نوع کنتور گاز برای مصارف خانگی با فشار کم کنتور گاز دیافراگمی است که به علت داشتن محدوده ی گسترده ی دبی قابل اندازه گیری متر مکعب در ساعت و دقت بالا نیست به انواع دیگر ترجیح داده می شود. ظرفیت کنتور گاز به وسیله ی حرفG نشان داده می شود کنتورهای دیافراگمی از 6را G تا250 G موجود بوده که هر کنتور دارای محدوده ی دبی حجمی مشخص می باشد.

نحوه عملکرد کنتورهای گاز دیافراگمی

برای اندازه گیری مقدار گاز از یک روش ساده با استفاده از یک استوانه که داخل آن یک صفحه آب بندی شده بی قابل حرکت است می توان استفاده کرد مطابق عکس

در این روش گاز از شیرهای 1و3 به بالا و پایین مخزن جریان می یابد و خروجی گاز از مسیر شیرهای 2و4 امکان پذیر خواهد شد حال برای اندازه گیری حجم گاز چنانچه شیرهای 1و4 باز باشد با توجه به فشار گاز صفحهA از نقطهB_1 به سمت نقطه یB_2 حرکت کرده و حجم گاز داخل مخزن از طریق شیر شماره 4به خروجی منتقل خواهد شد.

حال چنانچه شیرهای 1و4 بسته باشد و شیرهای 2و3 باز باشد صفحه یA محدود نقطهB_1 برخواهد گشت در چنین حالتی حجم گاز درون مخزن از طریق شیر دو به سمت خروجی هدایت خواهدشد.

با این روش ساده می توان گاز خروجی را اندازه گرفت با توجه به روش فوق در کنتورهای گاز دیافراگمی نیز از همین روش برای اندازه گیری گاز استفاده می شود با این تفاوت که به جای یک مخزن از دو دهلیز در هر کنتور استفاده میشود این دو عضو وظیفه ی استوانه و یک پرده دیافراگم مابین هر یک از دهلیزها نقش صفحه A را برعهده داند

کنتور گاز دیافراگمی

با استفاده از انرژی گاز و حرکت پرده دیافراگم به صورت اتوماتیک ، دریچه ها باز و بسته می گردند.با توجه به اختلاف فشار ایجاد شده در دو طرف کنتورانرژی لازم جهت حرکت پرده دیافراگم فراهم شده و این انرژی باعث باز و بسته شدن همزمان دریچه ها می گردند.لذا کنتور های دیافراگمی چنانچه دارای طراحی مناسب ها و ساخت اجزا مواد با کیفیت باشند ، یکی از بهترین وسایل اندازه گیری حجم گاز می باشند.

یک کنتور حجم گاز را به صورا تجمعی از خجم های کوچک اندازه گیری می کند .به عبارتی در کنتور های دیافراگمی پر و خالی شدن دهلیز ها شمارش شده و با هم جمع می گردند.در واقع در یک کنتور گاز دیافراگمی حجم گاز عبوری با شمارش تعداد حرکت های دیافراگم اندازه گیری می شود.مراحل کار کنتور گاز دیافراگمی

به طور کلی در کارکرد یک کنتور دیافراگمی پس از تولید دو فاکتور اصلی کیفیت محصول نهایی را مشخص می کند:

الف)دقت اندازه گیری

این مشخصه مستقیما با مقدار گاز عبور کرده از کنتور ومقدار شمارش شده (اندازه گیری شده) ارتباط داشته و هر قدر دقت اندازه گیری کمتر باشد، میزان خطای اندازه گیری بیشتر و کیفیت محصول تولید شده پایین تر است.بدیهی است در عمل خطای هیچ وسیله اندازه گیری صفر نیست .مطابق استاندارد های مختلف این میزان خطا به دبی ماکزیمم کنتور بستگی داشته و برای هر کنتور متناسب با ظرفیت کارکرد مشخص بوده ومحصول تولید شده نباید خطایی بیش از مقدار تعیین شده داشته باشد.

ب)افت فشار

در حین کارکرد کنتور ، پس از ورود گاز به کنتور ، فشار گاز ورودی کاهش یافته و گاز خارج شده در خروجی ، دارای فشار کمتری از ورودی خواهد بود ، این میزان اختلاف فشار باعث تبدیل انرژی ذخیره شده در گاز به صورت دینامیکی شده و تمام قسمت های متحرک داخلی نیز به کمک این انرژی به حرکت در خواهند آمد.

;